Licitari od keramike

Licitarsko srce hrvatski tradicijski suvenir

Nekada na proštenjima, licitarska srca kupovali su mladiči u namjeri da iskažu svoje simpatije prema odabranoj djevojci. Najčešće sa strepnjom  jer nije se znalo hoće li djevojka prihvatiti srce ili ne.  Ako bi prihvatila obično je to bio početak nove ljubavi. Šteta je što tog običaja više nema, no licitarska srca opstala su sve do danas i postala dio tradicijske kulture hrvatskog naroda.

Naša licitarska srca su keramičarski izrađena po uzoru na medičarska, no razlikuju se po sirovini od koje su proizvedena. Ona su od gline, dok su medičarska  od medenog tijesta. Postupak izrade je sličan : oblikovanje, pećenje, bojanje i ukrašavanje za što su potrebne jednake vještine.

Suvenir  licitarsko srce služi za iskazivanje pažnje i ljubavi prema osobama koje nam nešto znaće.