kalendari

KALENDAR 2020
KALENDAR 19
KALENDAR 2018

KALENDAR 2017.


Kalendar 2016.

SAMOBOR & OKOLICA


KALENDAR 2015.

SELO HRVATSKO - CROATIAN COUNTRYSIDE 

 

fotografije i dizajn: JOSIP GR?AN

 Kalendar je dimenzije 48+6 x 32,5 cm.

                 Cijena kalendara:  30,00 kn po komadu, u cijenu je ura?unat PDV

       ODOBRAVAMO POPUST NA KOLI?INU DO 20%  

   

S A M O B O R 

  

fotografije i dizajn: JOSIP GR?AN

 Kalendar je dimenzije 48+6 x 32,5 cm.

                 Cijena kalendara:  30,00 kn po komadu, u cijenu je ura?unat PDV

                                 ODOBRAVAMO POPUST NA KOLI?INU DO 20% 

 

Stolni kalendar  2013. "Samoborske razglednice"

Fotografije i dizajn: Josip Gr?an 

 

 

" LIKA "

narodne no?nje i obi?aji li?kog kraja 

 Kalendar je dvodijelni otvorene dimenzije 48 x 32,5 cm i sastoji se od 13 listova.

                 Cijena kalendara:  30,00 kn po komadu, u cijenu je ura?unat PDV

                                    ODOBRAVAMO POPUST NA KOLI?INU DO 30%

Fotografije i dizajn: Josip Gr?an 

 

 

 

 

 

 

 

KALENDAR 2012 

Fotografije i dizajn: JOSIP GR?AN

 

Kalendar je dvodijelni otvorene dimenzije 48 x 32,5 cm i sastoji se od 13 listova.

Cijena kalendara:  30,00 kn po komadu, u cijenu je ura?unat PDV

ODOBRAVAMO POPUST NA KOLI?INU DO 30%