Izložbe fotografija

PLANIRANE IZLOŽBE


Galerija dvora Trakošćan

Termin izložbe: 16.06.2020. do 15.09.2020.


Napomena: Izložba će biti održana ovisno o pandemiji!


Fotografije su otisnute na platno.
Dimenzije fotografija: 150 x 100 cm
Broj fotografija: 22
Dimenzije fotografija: 60 x 40 cm
Broj fotografija: 22